Részletezett házirend

Tisztelt Vendégeink!

A belépőjegy megvásárlásával elfogadják az élményfürdő belső szabályzatát. A szabályok megszegése esetén a Solarex KFT semmilyen felelősséget nem vállal. A komplexum vezetősége esetenként kérheti a vendégek által okozott kár megtérítését.

Általános szabályok

1. Az Aquastar területére belépni csak érvényes jeggyel lehet. A belépést követően a pénztárnál kapott órát a vendégnek látható helyen viselnie kell. Az üzemeltető alkalmazottai, illetve a biztonsági szolgálat a szolgáltatás igénybevételének jogosságát bármikor ellenőrizheti.

2. A „belépőóra" egyszeri belépésre jogosítja fel a viselőjét. Az elveszett, vagy megrongálódott belepőóráért a vendég 60 lej pótdíjat fizet.

3. Az Aquastar medencéi körül csúszásveszély áll fenn, ezért a papucs használata kötelező. A hasonló esetek következményeként előforduló balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal!

4. A Solarex KFT üzemzavar vagy vis major (előre nem látott kényszerítő körülmény) fenállásának esetén a szolgáltatásokat szüneteltetheti. Ebben az esetben a szolgáltatás díját a Solarex KFT nem fizeti vissza.

5. Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülést , tűzesetet, balesetveszéyes eszköz vagy tárgy jelenlétét - kérjük, jelezzék a személyzetnek. A vendégek biztonsága érdekében a medencéinket biztonsági kamerákkal figyeljük meg. A felvételek adott esetben bizonyítékként felhasználhatóak, és kizárólag az illetékes hatóságok férhetnek hozzá.

6. Az eredeti üzemidőtől a vezetőség indokolt esetben eltérhet, amelyről a pénztárnál értesíti a vendégeket.

7. A létesítmény szauna részlege külön jegy, vagy bérlet ellenében vehető igénybe. A szauna jegy, bérlet nem tartalmazza a medence használatot. A szauna használatot is magában foglaló promóciós ajánlataink kivételt képeznek.

8. A szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából, illetve a vendégek gondatlanságából, figyelmetlenségéből eredő balesetekért az Aquastar vezetősége felelősséget nem vállal.

9. A szolgáltató az élményelemek működését szabadon szabályozhatja.

10. A fürdőüzem köteles biztosítani a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását.

11. A fürdő egyes egységeinek nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.

12. A pénztárzárás a fürdő záróráját megelőző egy órával történik.

13. A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál, jól látható helyen kell kifüggeszteni.

14. A fürdő üzemeltetője az egyes medencékben előírt vízhőmérsékleteket köteles biztosítani.

15. A vendég a fürdőbelépő megvásárlásával elfogadja a fürdő jelen szabályzatát, a fürdőt az itt leírtak szerint jogosult használni, továbbá azt is, hogy jogvita esetén román jog alkalmazandó, és a szatmári székhelyű bíróság kizárólagosan illetékes.

16. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a létesítmény területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer üzemel. A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme. Amennyiben önök a hozzájárulásukat megadni nem kívánják, a figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjenek be.

 

Belépés

1.Az Aquastar szolgáltatásait mindenki csak sajat felelősségére használhatja!

2. Az Aquastar csúszdáit tíz év alatti gyerekek csak szülői felelősség és felügyelet mellett vehetik igénybe. Tilos továbbá a csúszda használat a szédülékeny, gyengén látó egyének számára.

3. A medencéket tizennégy éven aluli gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

4. A termálvizes medencék használata tizennégy éven aluliak számára nem ajánlott.

5. Az Aquastar területére a három év alatti gyerekek ingyenesen léphetnek be. A gyermekmedencék kizárólag állandó törvényes képviselő vagy szülő felügyelete mellett használhatók.

8. A komplexum területére tizennégy év alatti gyerekek kizárólag törvényes képviselő vagy szülő kíséretében léphetnek be.

9. Tizenkét éven aluliak a szaunavilágunkban kizárólag a sókamrát használhatják.

10. A korkedvezményesek belépéskor kötelesek hitelt érdemlően bizonyítani korukat. A nyugdíjasok a komplexumba kizárólag személyi igazolvány és nyugdíjszelvény felmutatásával léphetnek be.

11. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó üzemvezető, igazgatói asszistens, úszómester hivatalos személynek minősül, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

 

 

A vendégek kötelezettsége

1. A medencékben és csúszdákon étkezni es italt fogyasztani tilos!

2. Ittas állapotban vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt az élményfürdőbe belépni tilos.

3. Az Aquastar területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!

4. A szaunavilágban a törölköző használata kötelező!

5. Az Aquastar területére állatot behozni tilos!

6. Az Aquastar medencéit és csúszdáit lázas-, fertőzőbetegek, nyílt sebbel rendlkező személyek, továbbá ittas-, kábitószer hatása alatt lévő emberek nem használhatják!

7. A medencék és csúszdák használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!

8. A medencék, szaunák használata csak fürdőruhában megengedett!

9. Az úszópelenka használata három év alatti gyermekeknek kötelező!

10. A dohányzás az Aquastar területén csak a kijelölt helyen megengedett!

11. Higiéniai okokból úszósapka, hajcsat használatát ajánljuk.

 

 

Tilos:

— a medencéket, csúszdákat olajos, homokos testtel használni

— a medencékben, csúszdákon szappant, tusfürdőt használni

— a medencékben és csúszdákon törékeny tárggyal tartózkodni

— az úszómedencét úszni nem tudóknak igénybe venni

— a gyermekmedencékben a felnőttek fürdőzése

— a szaunákban tizenkét éven aluliak tartózkodása

— a medencében fürdőruha nélkül vagy utcai ruhában tartózkodni

— az Aquastar területén szemetelni, a vizet szennyezni

— az aquapark medencéiben matraccal és nagyobb méretű úszógumival tartózkodni

— a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni

 

Kártérítés

1. Az öltözőszekrényben, illetve az Aquastar területen őrizetlenül hagyott személyes tárgyak elvesztéséből eredő károkért a Solarex KFT felelősséget nem vállal.

2. A vendégek rendelkezésére állnak az értékmegőrző szekrények, melyeket bárki használhat. Az értékeket, vagyontárgyakat, kérjük, az erre kijelölt helyen tárolják.

3. A talált tárgyakat a vendégek a recepción kötelesek  leadni.

4. A házirend betartása az Aquastar területén tartózkodó összes személy számára kötelező!

5. A szolgáltatás minőségére, a személyzet viselkedésére vonatkozó panaszukat, az élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatos kifogásaikat a vendégek a komplexum recepcióján a panaszkönyvben tehetik meg.

6. Az aquapark parkolóját biztonsági kamera nem figyeli, az itt történt balesetekért a komplexum vezetősége felelősséget nem vállal.

7.  A házirendet megsértő vagy a fürdő rendjét be nem tartó, a fürdővendégek nyugalmát megzavaró személyt a fürdőből eltávolíthatja az üzemeltető, valamint a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből is kizárhatja. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.